Nieuwe subsidieregeling bij aankoop van woning en/of bouw in Duitsland!!!!!

Baukindergeld

Nieuwe subsidie regeling voor aankoop woning in Duitsland!!!!!

Het is zover. Vanaf 18 september 2018 kan online bij de KFW Baukindergeld aangevraagd worden. ( met terugwerkende kracht tot 1-1-2018)

Wie krijgt Baukindergeld

Familie of alleenstaande ouder met een ( gezamenlijk) belastbaar inkomen tot € 75.000,– per jaar + een vrij bedrag van € 15.000,– per kind voor de aankoop van een eerste woning die zelf bewoond wordt.  Het Baukindergeld wordt alleen verstrekt aan families. Voor elk kind bedraagt dit € 1.200,– per jaar voor maximaal 10 jaar. Een familie met 3 kinderen ontvangt dus
€ 36.000,– indien binnen deze 10 jaar na aanvraag alle 3 de kinderen nog niet de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt. Voor kinderen die na de aanvraag worden geboren wordt geen Baukindergeld betaald.

Het speelt geen rol of een woning gekocht of zelf gebouwd wordt. Het Baukindergeld geldt voor geheel Duitsland. Wie al een woning heeft ontvangt niets. Alleen geldig voor de eerste woning. Het Baukindergeld kan aangevraagd worden binnen de periode van 1 januari 2018 tot 31 december 2020. Belangrijke datum hierbij is de datum van de koopovereenkomst ( bij notaris) of datum afgifte bouwvergunning of bouwaanvraag. De aanvrager moet tenminste voor 50% eigenaar zijn van de woning.

 

Hoe hoog is Baukindergeld per kind:

Aantal kinderen Maximaal Jaarinkomen Huishouding Per Jaar 10 Jaar
1 €                                                       90.000,00 € 1.200,00 € 12.000,00
2 €                                                     105.000,00 € 2.400,00 € 24.000,00
3 €                                                     120.000,00 € 3.600,00 € 36.000,00
4 €                                                  135.000,00 € 4.800,00 € 48.000,00
5 €                                                     150.000,00 € 6.000,00 € 60.000,00

Wanneer kan aanvraag worden ingediend?

Vanaf 18 september 2018 kan online bij de KFW het Baukindergeld worden aangevraagd. De aanvraag kan pas gedaan worden indien men al in de gekochte woning is ingeschreven. De aanvraag moet binnen 3 maanden na aanmedling in de woning bij de KFW zijn aangevraagd. Heeft u in de periode tussen 1 Januari 2018 en 18 september 2018 al een woning betrokken dan wordt deze aanvraagtermijn verlengd naar 31 december 2018. ( dus terugwerkende kracht tot 1-1-2018)

 

Het Baukindergeld kan alleen voor kinderen worden aangevraagd:

  • Die ingeschreven staan in de Huishouding;
  • Op het tijdstip van aanvraag nog geen 18 jaar zijn;
  • En waarop recht op Kindergeld bestaat.
  • Welke documenten moeten worden overlegd?
 • Aanslagen inkomstenbelasting;
 • Bewijs van inschrijving in Gemeente
 • Uittreksel Kadaster
 • Wordt het Baukindergeld in één keer uitbetaald?  

 

 •      Nee! Het Baukindergeld wordt jaarlijks uitbetaald. Heeft u bv. 3 kinderen dan krijgt u
  na een succesvolle aanvraag elk jaar en 10 jaar lang € 3.600,– Baukindergeld van
  de KFW.

 

Framar Immobilien