Kindergeld Duitsland

Belangrijk nieuws!

Nederlanders die woonachtig zijn in Duitsland en waarvan beide ouders werkzaam zijn in Nederland hebben recht op “Teilkindergeld” in Duitsland. Dit houdt in dat de Nederlandse kinderbijslag wordt aangevuld door Duitsland tot het niveau van het Duitse Kindergeld.

Dit laatste is het gevolg van o.a. uitspraken van het Europese Hof van Justitie

“Die Familienkasse Direktion hat ihre Durchführungsanweisung zum über- und zwischenstaatlichen Recht geändert. Dieser ist nun schwarz auf weiss zu entnehemen, dass Differenzkindergeld in den bekannten Problemfällen zu zahlen ist.

Zur Erinnerung hier noch einmal die ursprungliche Problematik: Deutschland hat bislang die Zahlung von Differenzkindergeld an hier- Deutschland- wohnhafte Grenzgänger verweigert, wenn beide Elternteile im selben Beschäftigungsstaat gearbeitet haben oder aber nur ein Grenzgängerelternteil  ( Alleinerziehender) zu berücksichtigen war.

Mit dem EuGH Urteil Hudzinski (C-611/10 und C-612/10) ist dann auch Bewegung in die Sache gekommen und die Familienkasse Direction hat mitgeteilt dass Differenzkindergeld in den genannten Konstellationen zukünftig aus zu zahlen ist. Nun ist endlich auch die geänderte Durchführungsanweisung erschienen. Die nunmehr gelöste Problematik betraf Grenzgänger mit Wohnsitz in Deutschland und Arbeitsort in Frankreich, den Niederlanden oder Belgien.

Stappenplan voor het aanvragen van Duits Kindergeld:

  1. Naar de Gemeente gaan en een bewijs van inschrijving vragen incl. kinderen met vermelding ook van geboortedatum.
  2. Antrag Kindergeld Ausland downloaden, printen en invullen ( Formular KG 51 en Formular KG 3A)
  3. Apart schrijven (ondertekend) erbij voegen dat het Teilkindergeld met terugwerkende kracht wordt aangevraagd. ( kan maximaal 4 jaar)
  4. Het is verstandig ook een Schulbescheinigung bij te voegen ( is ook te downloaden).
  5. Kopieën maken en Antrag + alle originelen stukken opsturen naar Familienkasse in Saarbrücken
  6. In principe nemen ze binnen 6 weken een beslissing. Je krijgt geen ontvangstbevestiging of iets dergelijks. Na 6 weken geen bericht, dan bellen m.b.t. status van de aanvraag.
  7. De Familienkasse vraagt zelf rechtstreeks bij de SVB aan hoeveel kinderbijslag in de desbetreffende periode reeds in Nederland is genoten.

 

Probleme bei der Auszahlung: Viele Eltern bekommen Kindergeld verspätet.

Bei der Bundesagentur für Arbeit gibt es Probleme mit der Auszahlung des Kindergeldes. Deutschlandweit müssen viele Familien lange auf das Geld warten. Bundesweit müssen einige Familien teilweise bis zu drei Monaten und länger auf die Auszahlung des Auslandskindergelds hoffen. Von diesen Verzögerungen sind um die 80.000 Eltern betroffen, die genaue Zahl ist schwer zu sagen.

Es sind vor allem Paare betroffen, von denen ein Elternteil im Ausland lebt oder arbeitet. Ausserdem können Verzögerungen entstehen wenn man einen ausländischen Arbeitgeber hat.

Grund für diese Problematik ist die Neuorganisation der Familienkasse. Diese zahlt unter dem Dach der Bundesagentur das Kindergeld aus. Die Neuorganisation der Zahlung des Auslandskindergeld bringt Bearbeitungsprobleme und Zahlungsunterbrechungen mit sich.

Zu dieser Problematik ist es gekommen , da die Auslandskindergeldfälle nun auf fünf Standorte mit speziell qualifizierten Mitarbeitern verteilt wurden.

Kindergeld in de toekomst

Belangrijk om te weten en dus niet te lang  wachten met de aanvraag!

Als er binnen het gezin- beide ouders werken in NL- niemand in Duitsland werkt en dus niemand Duits verzekerd is, dan bestaat er nu recht op (aanvullend) Duits kindergeld op grond van de Duitse wetgeving. Het Hof heeft Duitsland verplicht om in dit geval ook ( aanvullend) Duits Kindergeld uit te betalen.

Echter indien Duitsland in haar wetgeving opneemt dat er alleen recht op Duits Kindergeld bestaat als men Duits sociaal verzekerd is,   dan mag dat! Men kan namelijk niet in 2 landen tegelijkertijd sociaal verzekerd zijn binnen de EU.  Er zijn geluiden dat men speelt met deze gedachten ( het afschaffen van huidige voorrecht) vanwege de Roemenen kwestie. De vraag is dan of er een overgangsrecht komt?

Er is in Duitsland  dus op dit gebied sprake van een voortschrijdend inzicht. Dit wil zeggen dat de Duitse overheid langzaam tot inzicht komt dat men op grond van de EU verordening 883/2004 geen Duitse gezinsuitkeringen hoeft uit te betalen, indien beide ouders in een ander land ( bijv. NL) sociaal verzekerd zijn. Door de eigen wetgeving aan te passen kan men dit zelf regelen. In de Nederlandse wetgeving staat al dat je geen recht op NL kinderbijslag hebt als beide ouders in een ander land sociaal verzekerd zijn.

Als Duitsland dit (voor)recht afschaft dan is de vraag hoe men met bestaande gevallen om gaat. Duitsland is pro Europese Unie en gezinsvriendelijk!. Hopelijk komt men dan met een overgangsrecht voor bestaande gevallen. Het Europese parlement kan ( als het zou gaan spelen) Duitsland er niet van weerhouden om dit voorrecht af te schaffen!

 

 

Framar Immobilien